Na výročním zasedání ÚR ČZS dne 13.dubna 2012 byla,
v rámci 55.výročí ČZS, udělena základní organizaci ČZS v Tršicích

stříbrná medaile za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz
a za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí
.

HISTORIE

Počátek zahrádkářů v Tršicích spadá do března roku 1958, kdy v hostinci u "Hanzlíků" proběhla ustavující schůze, na které podepsalo členství 28 zahrádkářů. Během týdne přistoupilo ještě pět dalších, tedy 33 zakládajících členů. Mezi nimi byla pouze jedna žena a to př. Emilie Mačáková, maminka paní učitelky Mačákové.

Předsedou se stal př. Jan Nitka, jednatelem př. Svatopluk Vaculík a prvním pokladníkem př. Antonín Vybíral. V roce 1969 organizace "přivítala" jubilejního stého člena, kterým se stal mistr kovář př. Bohumil Derych. V roce 1988 bylo členů 160, z toho 88 mužů a 72 žen, což byl největší počet.

Činnost zahrádkářů byla od samého začátku velmi pestrá a různorodá. Hned v prvním roce své činnosti byl uspořádán první zahrádkářský zájezd a to do lázní Velké Losiny a Jeseník, spojené s exkurzí do Šlechtitelské stanice ovocnářské ve Velkých Losinách. Pro velký zájem byly dokonce vypraveny dva autobusy. Během dalších let zahrádkáři jezdili až na tři zájezdy ročně pro jejich velkou oblibu.

V roce 1960 lektor př. Jindřich Válek z Lipníka nad Bečvou uspořádal pro naše zahrádkáře první odbornou přednášku. Také přednášky a odborný výcvik přímo v sadech a zahrádkách se staly pravidelnou činností.

V roce 1976 byla při ČZS zřízená komise žen, která pořádala kurzy aranžování květin, pečení domácího cukroví, oslavy MDŽ, ale také začala pomáhat při brigádách na zvelebování obce, veřejně prospěšné činnosti, při pořádání výstav apod. Od roku 1986 také na tradičních zahrádkářských plesech, které patřily k nejoblíbenějším.

Již od samého začátku činnosti organizace se pořádá soutěž "O rozkvetlé ulice", kde se hodnotí upravené předzahrádky a následně květinová výzdoba oken. Tato soutěž se dochovala až do současnosti.

V roce 1987 končí ve funkci předsedy př. Jan Nitka, který ji svědomitě zastával celých 29 roků. Jeho zásluhy nejenom v místní organizaci, ale i v okresní, krajské a republikové činnosti, by stačily na celou samostatnou kapitolu.
Od 21.1.1987 nastupuje na místo předsedy př. Jan Staněk, který tuto funkci zastával do března 2008.

V roce 1990 dostávají zahrádkáři do nájmu prostory ve dvoře "pálenice", takže mají pevnou základnu, kde se pravidelně schází výbor, probíhají přednášky, ale i menší výstavy.

Na výroční členské schůzi v březnu 2008 byl zvolen nový výbor a do čela zahrádkářů byla zvolena Jana Ulicová.SOUČASNOST


Rok 2020


Připravujeme ...

Pořádané akce a fota z nich :


Rok 2019


Pořádané akce a fota z nich :

 • 4. května 2019 - zájezd do „Hanáckých Athén“ do Kroměříže

Rok 2018


Pořádané akce a fota z nich :

 • 2. prosince 2018 - Předvánoční zdobení perníčků
 • 18. srpna 2018 – zájezd Jeskyně blanických rytířů v Rudce, Burianova rozhledna, Zámek Kunovice, Pštrosí farma a Prostějov

Rok 2017


Pořádané akce a fota z nich :
... Rok 2016 ... >>

Pořádané akce a fota z nich :

 • 27. prosince 2016 - Deváté vánoční setkání" v restauraci "U MIchlíků"
 • 26. června 2016 - Letní výstava ovoce, zeleniny a bobulovin"

... Rok 2015 ... >>

Pořádané akce a fota z nich :

... Rok 2014 ... >>

Pořádané akce a fota z nich :

... Rok 2013 ... >>

Pořádané akce a fota z nich :

... Rok 2012 ... >>


Pomalu končí zahrádkářská sezona, je poryto, česnek už máme zasázený a tak můžeme trošku bilancovat. Jaký ten zahrádkářský rok vlastně byl? Určitě nebyl o nic jiný a ničím výjimečný než roky předešlé! Někdy bylo víc deštivo, jindy zase extrémní sucho…prostě nikdy to není tak akorát! A co se nám určitě povedlo, to jsou tři vydařené výstavy, které jsme uspořádali.
Letní, která byla doplněna o prodejní výstavu kaktusů a obohacena o nádherné vystoupení místních děvčat „Mažoretky Tršice“.
Podzimní výstava, která byla přípravou na podzimní Flóru, na které každý rok tršičtí zahrádkáři vystavují.
Poslední výstava byla „dýňová“, nazvaná Krásy podzimu. Byla plna krásných dýní a voňavých čajíčků, chutných perníčků ...
Chtěla bych v tomto předvánočním čase poděkovat za kus práce všem svým kolegům zahrádkářům, kteří se velkým úsilím zasloužili o zdárný a úspěšný průběh našich akcí.
Také děkuji příznivcům, kteří nás na naše akce chodí podporovat a zachovali nám svou přízeň i v letošním roce. V neposlední řadě také Obci Tršice za podporu.

Všem přeji krásné a klidné vánoční svátky a v roce 2013 hodně zdravíčka.

Jana Ulicová            


Pořádané akce a fota z nich :

... Rok 2011 ... >>

Pořádané akce a fota z nich :

... Rok 2010 ... >>

27.12.2010 - Vánoční setkání v klubovně

10.12.2010 - Předvánoční tvoření v klubovně 

22.11.2010 - oslava "104-tých" narozenin př.Jana Nitky

 

 

26.9.2010 - Podzimní výstava ovoce, zeleniny obohacená o bonsaje, sukulenty a houby

 

 


27.6.2010 - Letní výstava ovoce, zeleniny a bobulovin 


17.4.2010 - úklid obce 
 
 

27.3.2010 - výroba velikonočních dekorací

 
 

13.3.2010 - batikování hedvábných šátků

 
 

28.2.2010 - Výroční členská schůze v restauraci u Michlíků

... Rok 2009 ... >>

 • 31.1.2009 - kurz „tuniského“ háčkování
 • 14.2.2009 - výzdoba květináčů „ubrouskovou metodou“ [foto 1]   [foto 2]   [foto 3]
 • 28.2.2009 - výroční členská schůze
 •   7.3.2009 - velikonoční dekorace
 • 14.3.2009 - zvonkohra
 • 28.3.2009 - vítání jara na sále Radnice –velikonoční dílna [foto 1]   [foto 2]   [foto 3]
 • 18.4.2009 - netradiční dekorace sklenice
 •   9.5.2009 - výšlap do přírody- chata „Olešnice“ [foto 1]   [foto 2]
 • 14.6.2009 - členská schůze
 • 20.6.2009 - velký úklid klubovny a její příprava na výstavu
 • 27.6.2009 - příprava výstavy a tomboly
 • 28.6.2009 - Letní výstava ovoce a zeleniny, obohacená o prodejní výstavy kaktusů
 • 12.-13.9.2009 – hodová výstava-ruční práce naaranžované společně se sezónní zeleninou a květinami.
                   Součástí výstavy byla také „babiččina zahrádka“ plná bylinek a koření. Voňavá a poučná.

 • 27.9.2009 - podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin, obohacená o bonsaje, sukulenty a houby
                    [foto 1]   [foto 2]   [foto 3]   [foto 4]   [foto 5]   [foto 6]  
 • říjen - účast na podzimní Flóře Olomouc
 • 28.12.2009 – vánoční besídka v klubovně

28.12.2009 - Předsilvestrovské setkání v klubovně

... Rok 2008 ... >>

ZO ČZS v Tršicích oslavila v roce 2008 50 let od svého založení.
Naše organizace měla k 1.1.2008 61 členů, z toho 10 čestných, tedy starších 80-ti let, z toho 36 děvčat a 25 chlapců.
V průběhu roku bohužel navždy odešel př. Bohumil Konečný z Vacanovic, který byl členem zahrádkáře 46 roků.
Do organizace vstoupily dvě nové členky a to Ilonka Mucková a paní učitelka Šlehofrová. Obě dvě se hned zapojily do činnosti a staly se právoplatnými členkami. K 31. prosinci nás tedy bylo 62 členů. Bohužel převaha děvčat je teď ještě větší, 38:24.
25. ledna a 1. března proběhla výborová schůze, na které se hlavně řešila příprava výborové schůze, plán činnosti a především volby nového vedení naší organizace.
9. března 2008 proběhla členská výborová schůze, na které byl zvolen nový výbor a členové revizní komise.
14. března se poprvé sešel nový výbor a projednával rozdělení funkcí a další organizační záležitosti.
Protokolární předání funkcí a klubovny proběhlo 28. března.
V průběhu měsíce dubna proběhla jarní etapa soutěže „Rozkvetlé ulice“.
Měsíc červen byl přípravou na letní výstavu ovoce a zeleniny. 7. června se sešel výbor s komisí žen a následně 22. června celá členská základna. Hlavním tématem byla již zmiňovaná letní výstava, která se uskutečnila v neděli 30. 6. Výstava byla netradičně obohacena o prodejní výstavku kaktusů.
V červnu jsme se stihli ještě sejít jednou, a to na brigádě na dětském hřišti v Chaloupkách. Tato brigáda se ještě opakovala 31. července. Po zkrášlení záhonků jsme si udělali ještě krátkou besedu v přilehlém altánku.
V srpnu proběhlo druhé, letní kolo soutěže „Rozkvetlé ulice“ a pomalu se začala blížit příprava na hodovou výstavku. 16. srpna se sešel výbor s komisí žen.
6.-7. září, v rámci tršických hodů, naše organizace připravila v prostorách klubovny již tradiční hodovou výstavku, která kromě krásných květin a aranžmá, byla doplněná o nádherné ruční práce našich členek.
22. září se opět sešla celá členská základna, aby projednala naši největší výstava sezóny a to podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin. Její konání bylo stanoveno na 5. říjen. Tato výstavka proběhla v klubovně a také v přilehlé konírně. Součástí výstavy byla soutěž o „Jablko Tršicka“. Druhý den, tedy v pondělí 6. října, navštívilo výstavu několik tříd prvního stupně základní školy.
9.-12.října na výstavišti Flora Olomouc proběhl 13. ročník výstavy ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, na které také již tradičně nechyběly výpěstky z našich zahrádek. Tentokrát se jí zúčastnilo 15 vystavovatelů.
Poslední pracovní akcí byla vánoční výstavka, realizována v sále Radnice v rámci adventního setkání, pořádaného kulturní komisí. Celý rok jsme pouze pracovali, takže jsme si 29. prosince dovolili udělat vyjímku a v podstatě i novinku v naší organizaci a uspořádali jsme si takovou malou předsilvestrovskou besídku v naší klubovně.
Zatopili jsme, napekli jsme, chlapci donesli slivovičku, děvčata udělala jednohubky, ze Zákřova přijel svařáček, dobrou náladu každý přibalil do igelitky, tak jsme prožili společně pěkné odpoledne a s některými i večer. Domů se nám moc nechtělo.

Výroční členská schůze 9.3.2008 

Práce dětí z družiny ZŠ Tršice a dětí z MŠ v Suchonicích,které se zapojily do výtvarné soutěže v roce 2008 

... Rok 2007 ... >>

V současné době je předsedou ČZS př. Jan Staněk, místopředsedou př. Josef Mück st, jednatelkou př. Miroslava Herinková a pokladní př. Jana Ulicová. K 1.1.2007 měla organizace 70 členů, z toho 10 čestných, tzn. těch, kteří mají nad 80 roků. Z těchto 70-ti členů je 32 mužů a 38 žen.

Stalo se již tradicí, že zahrádkáři Tršicka zvelebují vzhled naších obcí a hlavně pak své předzahrádky, květinové výzdoby oken a balkonů. Určená komise potom jejich snažení hodnotí v soutěži „Rozkvetlé ulice“. První etapa této soutěže proběhla koncem měsíce dubna a počátkem měsíce května, kde se především komise zaměřila na krásné kvetoucí záhony v předzahrádkách našich zahrádkářů. Bylo celkem hodnoceno 31 předzahrádek v Tršicích, 5 ve Vacanovicích a 4 na Zákřově. Druhá etapa, kde se budou hodnotit také květinové výzdoby oken a balkonů, proběhne koncem měsíce srpna.
První prázdninová neděle již také patří tradičně zahrádkářům.
Prvního července proběhla v klubovně a přilehlých prostorách letní výstava ovoce a zeleniny.
Vystavené vzorky výpěstků, dobré pivko, ale i bohatá tombola s možností okamžité výhry, přilákala do prostor zahrádkářské klubovny bezmála osmdesát platících návštěvníků. A protože vyšlo počasí a dalo se posedět v altánku, poklábosit s přáteli, vyměnit si recepty na ty nejlepší výpěstky a v neposlední řadě se také občerstvit, určitě ti co nepřišli mohou litovat.
A vzhledem k tomu,že je zahrádkářská sezóna v plném proudu, již dnes bychom chtěli všechny pozvat na hodovou výstavku a v neposlední řadě na tradiční podzimní výstavu ovoce a zeleniny, která se bude konat 30.září.
Výše připomenutá hodová výstava byla letos pojata jako výstavka bytových okrasných květin. Bylo zde možno vzhlédnout mimo jiné palmy, citrusy a jiné pokojové rostliny. Výstavka byla obohacena ručními prácemi, hlavně krásnými vyšívanými ubrusy.
Tradiční podzimní výstava je o rozsahu největší výstavou celého roku a je zaměřená na celou podzimní sklizeň ovoce a zeleniny z naších zahrádek. Výstava byla doplněna krásnou a poučnou expozicí jedlých, nejedlých a jedovatých hříbků a v neposlední řadě moc hezkými sukulenty a bonsajemi.
Svou činnost jsme ukončili předvánoční výstavkou, která byla spojena s výstavou betlémů v obecním muzeu.


Vánoční výstavka 14.-16.12.2007 Různé akce v roce 2007


15.2.2007 př. Josef Mück oslavil 65 let


11.3.2007 proběhla výroční členská schůze


1.4.2007 návštěva u přátel ve Velkém Újezdě


31.3.2007 př. Boh. Kubis oslavil 80 let


př. Novotný - 70 roků
př. Česnek - 55 roků


př. Jan Nitka - 101 rokůpř. Calábková - 70 roků
/spolu s manž.Dokoupilovými/
 


Podzimní výstava 30.9.2007Hodová výstavka 9.9.2007Soutěž "Rozkvetlé ulice 2007"Výstava 1.7.2007

... Rok 2006 ... >>

V roce 2006 se uskutečnil XXI. Zahrádkářský ples, 4.3. jsme zhodnotili svou činnost na výroční členské schůzi, v průběhu měsíce dubna a května proběhla soutěž o "Rozkvetlé ulice" a v květnu tématický zájezd.
Červen byl měsíc přípravy na letní výstavu, která proběhla 2.7.2006.
Vzhledem k tomu, že hodové oslavy byly tentokrát spojené i se setkáním rodáků, zahrádkáři nelenili a připravili také ve své klubovně výstavku s tématem "bylinky a luční rostliny v našem okolí".
První říjnový den proběhla tradiční podzimní výstava, tentokrát nikoliv na sále Radnice, ale také v naší klubovně a v přilehlé "konírně". Počasí přálo, takže návštěvníci mohli posedět, popovídat si a občerstvit se.
Novinkou byla ještě jedna výstavka a to předvánoční, spojená s výstavou betlémů v muzeu zámku. Tato vánoční výstava měla obrovský úspěch a určitě v ní budeme alespoň jednou za dva roky pokračovat.
Průběžně se vyhrabuje a uklízí prostor před klubovnou a ve dvoře pálenice a hlavně okolí kostela.
Životní jubilea členů

Vedení zahrádkářů také nezapomíná na své členy, kteří slaví životní jubilea a alespoň malým dárkem a blahopřá- ním oceňuje jejich většinou dlouho- letou nezištnou práci. V listopadu 2006 jsme měli tu čest popřát př. Janu Nitkovi st. k jeho nádherným stým narozeninám.


Předvánoční výstavka 2006, spojená s výstavou betlémůPodzimní výstava v říjnu 2006

   


2. července 2006 : Letní výstava ČZS Tršice
>> video z výstavy <<